'
Esityslistat ja pöytäkirjat
'

Alajärvi - Aitoa elämää Aaltojen keskellä

Alajärven kaupunki on itäisen Etelä-Pohjanmaan vetovoimainen ja maakuntarajat ylittävä monipuolisen elinkeino- ja koulutustoiminnan sekä palveluiden kaupunkikeskus.

Alajärven vahvuus perustuu turvalliseen ja viihtyisään elinympäristöön, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin kuntapalveluihin, ennakkoluulottomaan yrittäjyyteen, monipuolisiin kaupan ja vapaa-ajan palveluihin sekä avoimeen ja innostavaan ilmapiiriin.

Alajärven keskustaajama tarjoaa läpileikkauksen Alvar Aallon tuotannosta – aina nuoren arkkitehtiylioppilaan ensimmäisestä julkisesta rakennuksesta ”valkoisen kauden” kautta arkkitehtitoimiston viimeiseen luomukseen.

Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseona toimivassa Nelimarkka-museossa on esillä Eero Nelimarkan taidetta ja vaihtuvia näyttelyitä. Museo panostaa taidekasvatustyöhön ja toimii myös tapahtumapaikkana.

  • Uutiset
  • Tapahtumat
  • Kuulutukset
17. tammikuu 2017
ba6044da-0403-48c2-86cd-e63d2a4638d5

Alajärven kaupungin henkilöstöhallinnon järjestelyt v. 2017

 

11. tammikuu 2017
2cd9fbf6-21b5-42aa-980c-16c732a02573

Avoin esittelytilaisuus Alajärven kaupunginvaltuuston istuntosalissa 31.1.2017 klo 18.00.

21. joulukuu 2016
26f7c6c9-32aa-4c94-b2e3-3b52c4caf4c5

Vuodenvaihteen tehtäviä viljelijätuissa sekä kaupungin uudet kotisivut

Kaupunginhallituksen tiedotustilaisuus

00a94f86-fe2b-4c79-97f7-de2527f577d9

Nelimarkka-museossa 10.12.2016 - 19.2.2017

62db3d09-d9b4-490f-b67e-a07376cae4fa

Paikka: Villa Nelimarkka, Pekkolantie 67

Aika: Kello 10-15 molempina päivinä

02c09604-cd34-43fa-b8e4-bad43f6d2992

Asumista ja Hyvinvointia - messu järjestetään Alajärvellä 6.5.2017.
Tapahtumapaikkana on Jää- ja Tennishalli piha-alueineen.
Messupaikkojen myynti aloitetaan alkuvuodesta 2017 ja siitä ilmoitetaan erikseen.

18. tammikuu 2017
1be6c144-64f7-4dee-bd9a-81a1889d5489

Alajärven kaupungin sivistyspalvelut julistaa haettavaksi:

18. tammikuu 2017
d51c82b8-4b0c-4bb0-97ce-c0c1e8e0f50d

Hakemus suunnittelutarveratkaisulle koskien ylipainehallin rakentamista.

17. tammikuu 2017
b7626cc8-b1ac-4509-8a8c-f548c0664f5a

Ympäristönsuojelulain 27 § mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee romuajoneuvojen esikäsittelyä, purkua ja varastointia sekä muun metalliromun keräystä ja käsittelyä.

17. tammikuu 2017
675e306f-b135-412d-ac93-262b86de1b42

Ympäristönsuojelulain 27 § mukainen ympäristölupahakemus toiminnalle, jossa orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 mutta alle 50 tonnia vuodessa.

11. tammikuu 2017
b8c51f28-0a3e-4e06-8d44-17882ccf3465

Lapuanjoen kalataloudellisen yhteistarkkalusuunnitelman hyväksyminen vuosille 2016-2021.

Tarkkalusuunnitelma on nähtävillä 10.2.2017 saakka Alajärven kaupunginvirastossa ilmoitustaulun hoitajan luona.

11. tammikuu 2017
bf89862d-0f07-4ea5-976f-9132bd5b2dd4

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Suomen Hyötytuuli Oy:n Isokankaan tuulivoimahakkeeseen Soinin kunnassa.

11. tammikuu 2017
331bf7c1-fffe-4ab2-acc1-ffb726a83609

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Suomen Hyötytuuli Oy:n Loukkusaaren tuulivoimahakkeeseen Soinin kunnassa.

11. tammikuu 2017
2b1ed925-fa26-434d-bad4-4cc73af80637

Valmisteluaineisto on nähtävillä 11.1.2017 - 10.3.2017 Alajärven kaupunginvirastossa ilmoitustaulun hoitajan luona.

09. tammikuu 2017
1ad8bd3e-1f5a-419f-a0a4-e11039aaed22

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee jätteen ammattimaista ja laitosmaista hyödyntämistä ja loppukäsittelyä.

04. tammikuu 2017
103418eb-e41a-469d-97e9-8422c3f46488

Asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti virallisesti nähtävillä 12.1.2017–13.2.2017: