Alajärven kaupungin palvelut

Alajärven kaupunki, Soinin ja Vimpelin kunnat ovat muodostaneet vuoden 2009 alusta Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen. Lisäksi Lehtimäen kunta on liittynyt Alajärven kaupunkiin 1.1.2009 alkaen ja näin myös Lehtimäen kuntapalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueen palvelutuotannossa.

Muutoksen tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. Lisäksi tavoitteena on varmistaa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. Palvelurakenteen on oltava kattava ja taloudellinen ja sen on mahdollistettava voimavarojen tehokas käyttö.

Kuntien palvelutuotanto esitellään yhteisillä palvelusivustoilla osoitteessa: www.jarvi-pohjanmaa.fi.

Kaupungin palvelut tuotetaan yhteistoiminnassa Soinin ja Vimpelin kuntien kanssa ns. isäntälautakunta-periaatteella. 

Yhteistoiminnassa palvelutehtävät on jaettu kunnittain. Alajärvi hoitaa perusturvan, sivistystoimen, kirjastotoimen, kulttuurin ja maaseututoimen. Soini vastaa teknisen toimen ja vapaa-ajan sekä Vimpeli rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun.

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy vastaa koko yhteistoiminta-alueen elinkeinotoimen kehittämisestä.

Järvinet Oy, joka vastaa jo nykyisinkin kuntien tietotekniikasta hoitaa jatkossa myös kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä.