Esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset

PÖYTÄKIRJAT JA ESITYSLISTAT

Klikkaa alla olevaa linkkiä päästäksesi lukemaan esityslistoja tai pöytäkirjoja.

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Henkilöiden tietosuojan turvaamiseksi pöytäkirjat eivät ole internetpalvelussa välttämättä täydellisiä. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että henkilötietoja sisältävät kokousasiakirjat poistetaan verkosta viimeistään vuoden kuluttua niiden julkistamisesta. Tältä pohjalta pöytäkirjoja ei ole vuotta pidemmältä ajalta nähtävissä verkossa. Tätä vanhempia pöytäkirjoja voi lukea Alajärven kaupunginvirastolla.

Pöytäkirjojen lopussa ovat  oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset.


VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).
 

HALLINTO-  JA TALOUSTOIMIALA

Talousjohtajan viranhaltijapäätös § 10 27.6.2017 Tilapäisluoton otto

 

PERUSTURVASIVISTYSTOIMIALA

Varhaiskasvatuspäällikön viranhaltijapäätös §15 5.7.2017 Verhojen hankinta / Mäntymäen päiväkoti

Varhaiskasvatuspäällikön viranhaltijapäätös § 13 21.6.2017 Keittiötarvikkeiden hankinta / Mäntymäen päiväkoti

 

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös § 100 21.6.2017 Työsuhteen päättäminen

 

 

TEKNINEN TOIMIALA

Palvelupäällikön viranhaltijapäätös § 8 - 2017  8.6.2017 Kupuastianpesukoneiden hankinta

Palvelupäällikön viranhaltijapäätös § 9 -2017  12.6.2017 Pesutorninen hankinta(moppikoneet)

MAASEUTUTOIMIALA

 

YMPÄRISTÖTOIMI

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätös § 1/2017 15.6.2017 Meluilmoitus Ränkirock (doc)

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätös § 2/2017 Meluilmoitus Aaltoa ja Aarioita

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätös § 3/2017 Meluilmoitus Lehtimäen Rannankylän kyläyhdistys

KAUPUNGINVALTUUSTON KYSELYTUNTI

Kyselytunti 5.6.2017