Tiedotteita ja lomakkeita

Tällä sivulla julkaistaan sivistystoimen ajankohtaisia tiedotteita ja lomakkeita.

 

Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan VARHAISKASVATUSPAIKAT ovat haettavana toimintakaudelle 1.8.2018-31.7.2019.

Sähköinen varhaiskasvatushakemus löytyy täältä. Hakuaika päättyy 2.4.2018 mennessä.

 

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista (Asetus lasten päivähoidosta 1973/239 2§). Varhaiskasvatuksessa jo olevien lasten osalta ei tarvita uusia hakemuksia. Mikäli halutaan vaihtaa hoitomuotoa tai –paikkaa, hakemus on täytettävä.

 

Lisätietoja: Palveluohjaaja Seija Aho p. 040-126 4011, varhaiskasvatus.palveluohjaus@alajarvi.fi

 

 

Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2018-2019

Alajärven ja Vimpelin esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu tänä keväänä sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta.

Tulevien esioppilaiden huoltajille toimitetaan postitse ohjeet Wilma-tunnusten tekoon. Nykyisten esioppilaiden huoltajat voivat käyttää ilmoittautumiseen olemassa olevia Wilma-tunnuksiaan.

Kun tarvittavat tunnukset ovat käytössä, huoltajat voivat ilmoittaa lapsensa esi- tai perusopetukseen Wilma-järjestelmän avulla. Ilmoittautumislomakkeet löytyvät Wilman etusivun yläpalkista ”menu”-näppäimen alta ”lomakkeet”-kohdasta. Ilmoittautuminen tulee tehdä Wilman selainversiossa, mobiilisovelluksen kautta ilmoittautuminen ei onnistu.

Järjestelmä tarjoaa automaattisesti lapselle asuinpaikan perusteella määriteltyä esi- tai perusopetusyksikköä. Mikäli huoltajat haluavat ilmoittaa lapsensa toiseen esiopetuksen järjestämispaikkaan tai kouluun, tulee huoltajien ottaa yhteyttä kyseisen koulun rehtoriin.

Ensimmäisen luokan aloittavat lapset voi ilmoittaa kouluun jo nyt. Esiopetuksen aloittavat oppilaat voi ilmoittaa esiopetukseen heti ohjeiden saamisen ja tunnusten luomisen jälkeen. Ilmoittautumiset tulee kuitenkin olla tehtynä 5.3. mennessä.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen sekä päivähoitopaikkojen haku ovat tulossa kevään kuluessa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Erityisen tuen piirissä olevien nykyisten ja tulevien esioppilaiden opetuksen järjestämispaikat neuvotellaan erikseen. Lisätietoja heidän osaltaan antaa tarvittaessa kiertävä erityislastentarhanopettaja Niina Uurinmäki (p. 040 486 2811).

Tunnusten luomiseen liittyvissä mahdollisissa ongelmatilanteissa huoltajat voivat ottaa yhteyttä koulusihteeri Pirkko Etulaan (p. 040 183 3422).

 

Lisätietoja: Varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho, p. 0400 178 604,

hanna.luoma-aho@alajarvi.fi.

 

Hakulomakkeet koululaisten aamu-ja iltapäivätoimintaan sekä esikoululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoon löytyvät alla olevista linkeistä. Lomakkeet palautetaan suoraan koulujen rehtoreille.

Haku koululaisten aamu-ja iltapäivätoimintaan sekä esikoululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoon

 

Koulujen työajat lv. 2017-2018

Koulujen työajat lv. 2018-2019

Huom! Esikoulujen lukuvuoden aloitus- ja lopetusajankohdat vaihtelevat kouluittain.

 

Koulukuljetusstrategia

 

Sivistystoimen huoneistojen vuokrausehdot ja käyttöoikeus-hakemus löytyvät alla olevista linkeistä. Hakemukset palautetaan ko. koulujen rehtoreille.

Alajärven kaupungin sivistystoimen huoneistojen vuokrausehdot

Kouluhuoneistojen käyttöoikeus-hakemus