Hallinto- ja taloustoimialan viranhaltijapäätökset

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Säh

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 8/2018: Liikunnasta yhteistyöllä iloa ja elinvoimaa -hankkeen kuntaraha

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 9/2018: Teknisen johtajan tehtävien hoito 4.6-8.7

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 10/2018: Alajärven kaupungin ja ostajan välinen kauppakirja

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 11/2018: Peruspalvelujohtajan tehtävien hoito 4.6.-31.7.2018

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 12/2018: Alajärven kaupungin ja ostajan välinen kauppakirja

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 13/2018: Peruspalvelujohtajan virkavapaa ajalle 1.8.-31.10.2018

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 14/2018: Peruspalvelujohtajan tehtävien hoito 1.8.-31.10.2018