Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta 2017

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta on Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan yhteislautakunta, joka tuottaa tai hankkii keskitetysti kuntien tarvitsemat sosiaali- ja terveystoimen palvelut.

Yhteistoiminnan hallinnosta vastaa Alajärven kaupunki. Toimielin toimii Alajärven kaupungin organisaatiossa, joka toimii vastuukuntana. Yhteislautakunnan asettaa Alajärven kaupunginvaltuusto toimikaudekseen. Yhteisessä toimielimessä on 7 jäsentä. Sopijakuntien valtuustot nimittävät yhteiseen lautakuntaan jäseniä seuraavasti: Alajärven kaupunki 5 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä Vimpelin kunta 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnalla on Alajärven kaupungin nimeämä puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, joista II varapuheenjohtajan nimeää Vimpelin kunta.

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan kokoonpano

Varsinainen jäsen
Mäkelä Terho, pj
Väänänen Pertti, I vpj.
Uurinmäki Niina
Peltola Juhani
Aninko-Rajala Ulla
Niemi Anne, II vpj., Vimpelin kunta
Kivipelto Marja-Liisa, Vimpelin kunta