Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta on Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan yhteislautakunta, joka tuottaa tai hankkii keskitetysti kuntien tarvitsemat sosiaali- ja terveystoimen palvelut.

Yhteistoiminnan hallinnosta vastaa Alajärven kaupunki. Toimielin toimii Alajärven kaupungin organisaatiossa, joka toimii vastuukuntana. Yhteislautakunnan asettaa Alajärven kaupunginvaltuusto toimikaudekseen. Yhteisessä toimielimessä on 7 jäsentä. Sopijakuntien valtuustot nimittävät yhteiseen lautakuntaan jäseniä seuraavasti: Alajärven kaupunki 5 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä Vimpelin kunta 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnalla on Alajärven kaupungin nimeämä puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, joista II varapuheenjohtajan nimeää Vimpelin kunta.

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan kokoonpano (Kvalt 5.6.2017 § 54)

Varsinainen jäsen
Mäkelä Terho, pj
Arja Keisala, I vpj.
Anne Niemi, II vpj.
Mauri Penninkangas
Marjo Jokela
Olli Ketola
Martti Lassila