Esi- ja perusopetus

*

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta.

Alajärven kaupungin järjestämässä esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen koulutuksessa oppilaille järjestetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen opiskeluhuolto. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.

Esikouluun ja kouluun ilmoittautuminen sekä haku koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ja esikoululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoon on käynnissä. Esikouluun ja kouluun ilmoittautuminen päättyy 17.2.2017. Haku aamu-ja iltapäivätoimintaan sekä aamu- ja iltapäiväkerhoon päättyy 17.3.2017. Lomakkeet löytyvät allaolevista linkeistä. Lomakkeet palautetaan suoraan koulujen rehtoreille.

Esikouluun ilmoittautuminen

Kouluun ilmoittautuminen

Haku koululaisten aamu-ja iltapäivätoimintaan sekä esikoululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoon