Etelä-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Valmisteluaineisto on nähtävillä 11.1.2017 - 10.3.2017 Alajärven kaupunginvirastossa ilmoitustaulun hoitajan luona.

Vaihemaakuntakaavan teemat pitävät sisällään suoluonnon suojelun, turvetuotannon, bioenergialaitokset, energiapuun terminaalit, arvokkaat maisema-alueet seka puolustusvoimien alueet.

Kuulemisen aikana osallisilla on mahdollisuus antaa kaavan valmisteluaineistosta mielipiteenä.

Nähtävänäolon aikana neljä avointa esittelytilaisuutta. Alajärvellä tilaisuus on 31.1.2017 klo 18.00 valtuustosalissa, Alvar Aallon tie 1.

KUULUTUS on luettavissa tästä linkistä.

Lisätietoa Etelä-Pohjanmaan liiton sivuilta: http://epliitto.fi/vaihemaakuntakaava_iii