Maa-ainesten ottamisen lupahakemus

Pasi Tanhuanpää hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Alajärven Lehtimäen kylässä. Maa-ainesten oton käsittävässä luvassa arvioidaan toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Toiminta
Toiminta on soran ja hiekan ottoa. Arvioitu maksimi vuosituotanto on 4500 m3/a ja maa-ainesten kokonaisottomäärä on 45 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.

Toiminnan sijainti
Tila: Vierre 5-413-14-3 Lehtimäen kylä, Alajärvi

Asiakirjojen nähtävilläolo
Maa-ainesten ottamisen lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 24.1.2017 - 24.2.2017 Alajärven kaupungin ympäristösihteerin toimistossa, Alvar Aallon tie 2, 62900 Alajärvi.

Muistutukset ja mielipiteet
Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena 24.2.2017 klo 15.00 mennessä Alajärven kaupunginvirasto, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi.

Lisätietoja antaa ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, puh. 044 297 0364, kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi