Haku aamu-ja iltapäivätoimintaan Alajärvellä ja Vimpelissä lv. 2017-2018.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Alajärven ja Vimpelin esioppilaille, 1.-2.luokkalaisille sekä erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Järvi-Pohjanmaan sivistyslautakunnan 11.3.2015 tekemän päätöksen mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Alajärven ja Vimpelin alueella niissä kouluissa, joissa ryhmään tulee vähintään kuusi 1.-2.luokkalaista tai erityisen tuen piirissä olevaa oppilasta. Ryhmän kokoon lasketaan mukaan myös esiopetusikäiset oppilaat (aamu- ja iltapäiväkerholaiset), mutta toiminnan käynnistämiseksi ryhmässä tulee olla myös muita kuin esioppilaita. Silloin kun mukana on esioppilaita, toiminta voidaan käynnistää jo, kun ryhmässä on viisi oppilasta.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan sitoudutaan paikkaa haettaessa lukukaudeksi tai –vuodeksi kerrallaan. Hakemuksen perusteella tehdään hallintopäätös lapsen ottamisesta mukaan toimintaan. Laskutus perustuu tähän päätökseen.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan opetussuunnitelma ja hakulomake löytyvät Alajärven kaupungin nettisivulta osoitteesta www.alajarvi.fi/koululaisten-aamu-ja-iltapaivatoiminta.  Hakulomakkeita saa myös kouluilta ja koulutoimistosta, os. Sairaalatie 3, 62900 Alajärvi. Haku päättyy 17.3.2017.  

Hakemukset palautetaan ao. koulun rehtorille. Tätä myöhemmin tulleet hakemukset huomioidaan vain, mikäli toimintaryhmissä on tilaa.

Alajärvi 7.2.2017

Alajärven sivistyspalvelut