Tiedotteita ja lomakkeita

Tällä sivulla julkaistaan sivistystoimen ajankohtaisia tiedotteita ja lomakkeita.

 

Lapsivaikutusten arviointi sivistystoimen toiminta- ja toimitilaverkkoselvityksen yhteydessä

Lisätietoja:

varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho p. 0400 - 178 604, hanna.luoma-aho@alajarvi.fi

 

Koulujen työajat lv. 2017-2018

Koulujen työajat lv. 2018-2019

 

Esikoulujen lukuvuoden aloitus- ja lopetusajankohdat vaihtelevat kouluittain.

Lukuvuonna 2018-2019 esikoulut alkavat seuraavasti.

Paalijärven koulu 14.8.

Hoiskon koulu 14.8.

Myllykankaan koulu 15.8.

Paavolan koulu 20.8.

Taimelan koulu 20.8.

Uusikylän koulu 20.8.

Aapiskujan koulu 16.8.

 

Koulukuljetusstrategia

 

Sivistystoimen huoneistojen vuokrausehdot ja käyttöoikeus-hakemus löytyvät alla olevista linkeistä. Hakemukset palautetaan ko. koulujen rehtoreille.

Alajärven kaupungin sivistystoimen huoneistojen vuokrausehdot

Kouluhuoneistojen käyttöoikeus-hakemus