Koulukuljetuskilpailutuksen tarjouspyyntö

EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 119665

Koulukuljetukset: Alajärven, Alavuden ja Ähtärin kaupungit sekä Kuortaneen, Vimpelin ja Soinin kunnat

Hankintaviranomainen: Järvinet Oy

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 8.5.2017 klo 16.00 saakka.

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön mukainen ja sen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Tarjous laaditaan suomen kielellä Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä (https://tarjouspalvelu.fi/jarvinet).

Tarjouksen tulee täyttää tarjouspyynnössä kuvatut tarjouskilpailun ja hankinnan ehdot. Tarjouksen tulee olla voimassa 31.8.2017 asti.

Tarjouspyyntö on kokonaisuudessaan nähtävänä osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/jarvinet/?id=119665
 

Tarjouspyyntö