ALAJÄRVEN KAUPUNKI VUONNA 2030 - Kysely asukkaille

Haluamme kyselyn avulla kartoittaa Alajärvellä asuvien kaupunkilaisten ajatuksia ja mielipiteitä siitä,
mitä ovat kaupunkimme vahvuudet ja heikkoudet sekä mitä mahdollisuuksia ja uhkia meillä on tulevaisuuden Alajärven kehittämisessä.
 
Lisäksi haluamme tietää millaisena alajärveläiset näkevät tulevaisuuden kaupunkimme vuonna 2030.
Kyselyn vastauksia on tarkoitus hyödyntää kaupungin tulevaa strategiaa tehtäessä vuoden 2017 aikana.