Kuulutus ympäristölupahakemuksesta

Kuortaneen sora ja kuljetus Oy hakee maa-aineslain 4 §:n ja ympäristönsuojelulain  27 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen ja murskaukseen. Maa-ainestenoton ja ympäristöluvan käsittävissä luvissa arvioidaan toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia.
 
Hakija
Kuortaneen sora ja kuljetus Oy /Mika Pihlainen, Kuortane

Toiminta
Toiminta on soran ja hiekan ottoa sekä murskausta ja seulontaa. Arvioitu maksimi vuosituotanto on 10 000 m3/a ja maa-ainesten kokonaisottomäärä on 54 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.

Toiminnan sijainti:
Tilat: Runteli 3:322, länsipuoli ja osalle tilasta Välipakka ll 3:247, Lehtimäen Länsikylä, Alajärvi

Asiakirjojen nähtävilläolo
Maa-ainesten ottamisen lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 10.5.2017 - 9.6.2017 Alajärven kaupungin ilmoitustaulun hoitajalla, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi.

Muistutukset ja mielipiteet
Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena 9.6.2017 klo 15.00 mennessä Alajärven kaupungin tekninen toimi, Alvar Aallon tie 2, 62900 Alajärvi.

Lisätietoja antaa ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, puh. 044 297 0364