Kuulutus asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta.

Seuraava asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti virallisesti nähtävillä 18.5.2017–19.6.2017: Alajärven kirkonseudun asemakaavan muutos kortteleissa 47 ja 57 sekä lähialueilla. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on päivittää maankäyttö vastaamaan nykyisiä tarpeita. Asemakaavalla osoitetaan asuin- ja liikerakennusten korttelialue ja yleisten rakennusten korttelialue, joka mahdollistaa paloaseman sijoittamisen alueelle.

Asemakaavaehdotus ja asemakaavaselostus pidetään nähtävillä Alajärven kaupungin teknisessä toimessa osoitteessa Alvar Aallon tie 2 ja internetissä.

Alajärven kaupungin asukkailla ja muilla osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset on tehtävä kirjallisina nähtävilläoloaikana ja toimitettava Alajärven kaupunginhallitukselle osoitteeseen Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi.

Alajärvellä 10.5.2017

ALAJÄRVEN KAUPUNGINHALLITUS