Perusopetuksessa haettavana olevat virat ja toimet

Alajärven sivistyspalvelut julistaa haettavaksi

  1. Perusopetuksen luokanopettajan viransijaisuuden 8.8.2017 –  2.6.2018, sijoituspaikka Paalijärven koulu
  2. Perusopetuksen tuntiopettajan (luokanopetus) toimen 8.8.2017 – 2.6.2018, sijoituspaikka Ylikylän ja Uusikylän koulut
    - musiikinopetus
  3. Perusopetuksen tuntiopettajan (englanti) toimen 8.8.2017 – 2.6.2018, sijoituspaikka Vimpelin yhteiskoulu

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen pätevyys. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti Kuntarekry.fi:n sähköisen hakulomakkeen kautta 31.5.2017 klo 12.00 mennessä. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa osoitteella: Alajärven sivistyspalvelut, Sairaalatie 3, 62900 ALAJÄRVI. Kuoreen merkintä hakemus. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo tai CV. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. Noudatamme 2 kk koeaikaa.

Lisätietoja:
Paalijärven koulun rehtori Elina Hänninen, 040 534 5408
Ylikylän koulun rehtori Ari Anttila, 040 176 2911
Uusikylän koulun rehtori Marita Hautamäki, 040 176 2919
Vimpelin yhteiskoulun rehtori Maija Peltola, 040  486 3858
Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto, 044 297 0228

Alajärvellä 17.5.2017                               sivistystoimenjohtaja