Perheneuvolan psykologin vakituinen toimi 1.9.2017 alkaen

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana

PERHENEUVOLAN PSYKOLOGIN VAKITUINEN TOIMI 1.9.2017 alkaen.


Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista ja Vimpelin kunnasta (asukasluku n. 13 000). Työ koostuu perheneuvola- ja koulupsykologin työtehtävistä, sisältäen lasten ja nuorten kognitiivisia ja tunne-elämän tutkimuksia, tukikäyntejä, perhetyöskentelyä, verkostoneuvotteluja sekä monialaista yhteistyötä. Koulupsykologin toimenkuvaan kuuluu lisäksi yhteistyö koulujen kanssa (mm. oppilashuoltopalavereihin osallistuminen sekä tarvittaessa oppilaiden tapaamiset kouluilla). Tärkeää on myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen kehittämistyö yhdessä koulujen ja kuraattoreiden kanssa.

Perheneuvolan tiimiin kuuluu kolme muuta psykologia, sosiaalityöntekijä/perhe- ja psykoterapeutti sekä perheneuvoja, joten työskentelylle on tiimin vahva tuki. Työyksikössä on lisäksi kaksi puheterapeuttia. Perhepalveluja on kehitetty perustasolla, ja mm. konsultaatiotiimit toimivat. Yhteistyötahojen kanssa on olemassa hyvät verkostot.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen psykologin pätevyys. Terapiakoulutus/muu erityisosaaminen katsotaan eduksi. Pätevien hakijoiden puuttuessa toimeen voidaan valita määräaikaisesti psykologiopintojen loppuvaiheessa oleva. Sijaisuuteen valitun tulee ennen työn aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus KVTES:n mukainen.

Tiedusteluihin vastaavat: psykologi Mari Toppinen p. 044 2970 316 tai sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari, p. 044 2970 254

Hakuaika päättyy 21.8.2017 klo 12.00. Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa postitse (liitteeksi ansioluettelo) osoitteella:

Järvi-Pohjanmaan perusturva
peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas
Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi

Alajärvi 2.8.2017  Perusturvalautakunta