Lautakuntien kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen seka viranhaltijapäätösetn nähtävillä pitäminen 2017

Sivistyslautakunnan kokouspäiviksi varataan kuukauden 2. ja 4. keskiviikko. Alustava kokousaikataulu loppuvuodelle 2017: 23.8., 13.9., 11.10., 22.11. ja 13.12. Tarvittaessa lautakunta pitää ylimääräisiä kokouksia puheenjohtajan määräämänä aikana.

Sivistyslautakunnan kokousten pöytäkirjat tarkastaa kaksi erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa toimielimen päättämänä ajankohtana, ja että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Sivistystoimen viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kaupungin verkkosivuilla päätöstä seuraavana päivänä, jos kysymys on päätöksestä, johon haetaan muutosta kuntalain mukaan ja johon liittyy kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus.                    

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään kuukauden 1. ja 3. torstai. Tarvittaessa lautakunta pitää ylimääräisiä kokouksia puheenjohtajan määräämänä aikana.

Teknisen lautakunnan kokousten pöytäkirjat tarkastaa kaksi erikseen valittua pöytäkirjantar-kastajaa. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan viimeistään kolmantena kokouksen jälkeisenä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Teknisen lautakunnan tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä Alajärven kaupungintalolla kokouksen jälkeisenä neljäntenä arkipäivänä. Mikäli toimisto on tällöin suljettu, pöytäkirja on nähtävillä seuraavana arkipäivänä.

Teknisen toimen viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä päätöksentekijän työhuoneessa päätöstä seuraavana arkipäivänä virka-aikana. Mikäli toimisto on tällöin suljettu, viranhaltijapäätös on nähtävillä seuraavana arkipäivänä.

Perusturvalautakunnan kokoukset pidetään 1.6.2017 lähtien pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas tiistai klo 17.30 alkaen seuraavan aikataulun mukaisesti:
20.6.2017 Alajärvi
15.8.2017 Alajärvi
19.9.2017 Vimpeli
24.10.2017 Alajärvi
21.11.2017 Alajärvi
19.12.2017 Vimpeli
Perusturvalautakunta pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia puheenjohtajan määräämänä aikana ja paikassa.

Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi erikseen valittua pöytäkirjan tarkastajaa kokouksen jälkeisenä arkipäivänä tai muuna toimielimen päättämänä ajankohtana, ja että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Perusturvan viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kaupungin verkkosivuilla päätöstä seuraavana päivänä, jos kysymys on päätöksestä, johon haetaan muutosta kuntalain mukaan ja johon liittyy kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus.

Järviseudun jätelautakunta kokoontuu tarvittaessa, soviteltavana viikonpäivänä klo 18.00. Kokoukset pidetään vuorotellen aakkosjärjestyksessä Järviseudun jätelautakunnan toiminta-alueen kunnissa. Poikkeustapauksissa järjestyksestä voidaan poiketa pitämällä kokous Alajärvellä, mikäli käsiteltävän asian kiireellisyyden vuoksi pöytäkirja on tarkastettava välittömästi.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä torstaina kolmen viikon kuluttua kokouksesta Alajärven kaupungin keskustoimistossa sekä jäljennös pöytäkirjasta Järviseudun jätelautakunnan alueen kunnissa. Mikäli nähtävillä pitopäivä ei ole viraston aukiolopäivä siirtyy nähtävillä pito seuraavaan viraston arkipäivään. Lisäksi pöytäkirja julkaistaan Alajärven kaupungin ja Järviseudun jätelautakunnan nettisivuilla.