Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija: Lappavesi Oy
Asia: Saukonkylä III pohjavedenotamon rakentaminen ja veden ottaminen siitä, Alajärvi.

Kuulutus