Rakennuslupahakemus suunnittelutarvealueelle koskien lihanautakasvattamon rakentamista

Pentti Halla-aho on jättänyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen rakennuslupahakemuksen nautakasvattamon rakentamiseksi Alajärven kaupungin Alajärven kylään tilalle Mattila Rn:o 18:80. Rakennuspaikka sijaitsee Halla-ahon kylätaajamassa.

Hakemuksen mukaisesti on tarkoitus rakentaa uutta lihanautakasvattamoa. Nautakasvattamon kokonaispinta-ala on 841 m2, josta on käyttötarkoituksen muutosalaa 189 m2 ja uutta rakennettavaa on 652 m2. Rakennusten tilavuus on yhteensä 3710 m3.

Eläinmäärä on yhteensä 133 kpl, 72,2 nautayksikköä.

Asemapiirroksessa on lisäksi varaukset avolantalalle 1140 m3 sekä katetulle lantalalle 570 m3. Lantaloiden kerrosala on yhteensä 462 m2.

Hakemus liiteasiakirjoineen on nähtävissä 16.11.–29.11.2017 välisenä aikana Alajärven kaupungin teknisessä toimessa osoitteessa Alvar Aallon tie 2, 62900 Alajärvi.

Naapureille ja muille, joiden asumiseen tai työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan tilaisuus kirjallisen muistutuksen jättämiseen MRL 137§ 6 mom., MRL 173§ ja MRA 86§ mukaisesti 29.11.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Tekninen lautakunta, Alvar Aallon tie 2, 62900 Alajärvi.

Alajärvellä 8.11.2017

ALAJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA