Tukesin päätöksen kuuluttaminen ja nähtävilläolo

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 22.11.2017 hyväksynyt osittain seuraavan varausilmoituksen:

Varaaja: Keliber Oy
Lupatunnus: VA2017:0092
Varausalueen sijainti: Evijärvi, Veteli, Perho, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Lapua, Kuortane, Seinäjoki, Kauhava
Varauksen voimassaolo päättyy: 29.10.2018

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 22.12.2017.
Päätös on nähtävillä Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2) ja Tukesin kotisivulla (www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/Kaivosviranomaisen-antamatpaatokset/Varaus-paatokset/) sekä alueen kunnanvirastoissa (Evijärvi, Viskarinaukio 3; Veteli, Kivihyypäntie 1; Perho, Keskustie 2; Lappajärvi, Maneesintie 5 A; Vimpeli, Patruunantie 15; Alajärvi, Alvar Aallontie 1; Lapua, Valtuustontie 8; Kuortane, Keskustie 52; Seinäjoki, Kirkkokatu 6; Kauhava, Kauppatie 109) Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

Lisätietoja:
kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 166