Alajärven sivistyspalvelut julistaa haettavaksi kirjastosihteerin toimen

Alajärven kaupunginkirjasto hakee kirjastosihteeriä vakituiseen työsuhteeseen.  Tehtäviin kuuluu kirjaston asiakas- ja tietopalvelu, tapahtumatuotantoon osallistuminen sekä sähköisten palvelujen opastaminen ja digikoulutusten suunnittelu.

Kelpoisuusvaatimuksena on ammatillinen perustutkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot, tai tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, valmiutta ideoida uusien medioiden käyttöä sekä hyviä tietoteknisiä taitoja.  Luemme eduksi tietoteknisen osaamisen ja kyvyn opastaa asiakkaita tietotekniikan ja sähköisten palvelujen käytössä.

Kirjastopalveluihin kuuluu Alajärven pääkirjasto, Lehtimäen lähikirjasto, kirjastoauto ja koulukirjasto sekä Vimpelin pääkirjasto. Tehtävän ensisijainen sijoituspaikka on Alajärven pääkirjastossa. Tehtävään valittavalta edellytetään valmiutta työskennellä tarvittaessa kaikissa kirjastopalveluiden yksiköissä.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Alajärven kaupunginkirjasto kuuluu Eepos –kirjastojen yhteisjärjestelmään, johon kuulu kaikkiaan 22 kuntaa. Käytössä oleva kirjastojärjestelmä on Axiell Aurora.

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja valituksi tulleen on ennen työn aloittamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveyden tilastaan.

Työpaikkamme on savuton.
 
Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi sivujen kautta pe 2.2.2018 klo 15.00 mennessä. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa osoitteella: Alajärven kaupunki / Sivistyspalvelut, Sairaalatie 3, 62900 Alajärvi. Kuoreen merkintä hakemus. Hakemuksiin tulee liittää ansioluettelo tai CV. Hakemuskirjoja ei palauteta.

Pätevyyttä osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset pyydetään esittämään mahdollisessa haastattelussa.

Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto p. (06) 2412 2228, 044 297 0228, esa.kaunisto(at)alajarvi.fi
kirjastotoimenjohtaja Tarja Kyrönlahti p. (06) 2412 2415, 040 183 6125, tarja.kyronlahti(at)alajarvi.fi

Alajärvi 9.1.2018

Sivistystoimenjohtaja