Kuuluttaminen vesilain mukaisesta päätöksestä ja kuuleminen valituksen johdosta

Alajärven kaupungin tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen 21.9.2017 § 89 vesilain mukaisessa ojitusasiassa. Päätöksestä on jätetty valitus Vaasan hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeus tiedottaa vesilain 15 luvun 3 §:n 5 momentin nojalla valituksesta.

Valitusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 9.2. - 23.2.2018 Alajärven kaupunginvirastossa (Alvar Aallon tie 1, Alajärvi).

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille ja yleistä etua valvoville viranomaisille tilaisuuden vastineen antamiseen, joka tulee toimittaa hallinto-oikeuteen viimeistään 2.3.2018.