Varhaiskasvatuspaikat haettavan 2.4.2018 mennessä

Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan varhaiskasvatuspaikat haettavana toimintakaudelle 1.8.2018-31.7.2019.

Sähköinen varhaiskasvatushakemus. Hakuaika päättyy 2.4.2018 mennessä.

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista (Asetus lasten päivähoidosta 1973/239 2§). Varhaiskasvatuksessa jo olevien lasten osalta ei tarvita uusia hakemuksia. Mikäli halutaan vaihtaa hoitomuotoa tai –paikkaa, hakemus on täytettävä.

Lisätietoja: Palveluohjaaja Seija Aho p. 040 126 4011, varhaiskasvatus.palveluohjaus(at)alajarvi.fi.

Alajärven sivistyspalvelut