Maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-ainesten ottolupahakemus.

Maa-ainesten oton käsittävässä luvassa arviodaan toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. 

Toiminta: Ruokamullan ottoa. Arvioitu vuosituotanto on 500 m3/a ja maa-ainesten kokonaisottomäärä on 1 000 m3 ja otamisaika 3 vuotta.

Toiminnan sijainti: Tila Heinälä, Alajärvi.

Asiakirjojen nähtävilläolo: Maa-ainesten ottamisen lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 27.4.2018 – 28.5.2018 Alajärven kaupungin ilmoitustaulun hoitajalla, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi. 

Muistutukset ja mielipiteet: Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena 28.5.2018 klo 15.00 mennessä Alajärven kaupunki, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi.

Lisätietoja antaa ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, puh. 044 297 0364