Ympäristölupahakemus

Asia:
Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajennusta Alajärven kaupungin Alajärven kylässä.

Hakija:
Arto ja Anna-Maija Ylikoski, Alajärvi

Toiminta:
Tilalla on nykyisin 97 nautaa ja pienkarjaa. Toimintaa kasvatetaan niin, että kokonaiseläinmääräksi tulee 210 eläintä.

Toiminnan sijainti:
Alajärven kaupunki, Alajärvi, Tila: Franttila, RN:o 14:15.

Asiakirjat:
Ympäristölupahakemus liitteineen on nähtävillä 2.8.2018 – 31.8.2018 Alajärven kaupungin ilmoitustaulun hoitajalla, osoite Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi.

Muistutukset:
Lupahakemuksesta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena 31.8.2018 klo 15.00 mennessä osoitettuna Alajärven tekninen lautakunta, osoitteella Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi.

Lisätietoja antaa ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044 297 0364, kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi.