Vaasan hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitukseen

Vaasan hallinto-oikeus on antanut 24.8.2018 päätöksen nro 18/0303/1 kunnallisvalitukseen.

Luoma-ahon kylätoimikunta-kyläyhdistys ry ja Mäkelä Alu Oy ovat hakeneet muutosta Alajärven kaupunginvaltuuston päätökseen 18.6.2018 § 35. Päätökseen liitetyn valituksenosoituksen mukaan päätökseen saadaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Vaasan hallinto-oikeudessa.

Hallinto-oikeus poistaa kaupunginvaltuuston valituksenalaiseen päätökseen 18.6.2018 § 35 liitetyn valitusosoituksen ja jättää valituksen tutkimatta sekä hylkää vaatimuksen päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä.

Hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen on kokonaisuudessaan luetettavissa Alajärven kaupungin ilmoitustaulun hoitajalla, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi.

Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

27.8.2018

Alajärven kaupunginhallitus