Ympäristönsuojelulain 27 §:n ja maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus kallioaineksen ottamiseen ja murskaukseen