Perusturvan viranhaltijapäätökset

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Hankinta/Kutsujärjestelmä Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus

Delegointipäätös/avohoidon palveluvastaava/ostolaskujen hyväksyminen

Delegointipäätös/apulaisylilääkäri/maksusitoumusten hyväksyminen

Psykiatrinen sairaanhoitaja Anne Mäki /Irtisanoutuminen

Terveydenhoitaja Ulla Takalan siirtyminen lastenneuvolan terveydenhoitajan toimeen

Kehitysvammaisten hoitaja Terttu Lehtiniemi/ Irtisanoutuminen

Päivi Joensuu/ oman viran ohella kotihoidon palveluvastaavan tehtävien hoitaminen määräaikaisesti

Valinta Järvi-Pohjanmaan perusturvan vammaisten toimintakeskuksen ohjaajan vakinaiseen toimeen Alajärven toimintakeskukseen

Marita Ylilahti/ oman viran ohella kotihoidon palveluvastaavan tehtävien hoitaminen määräaikaisesti

Sosiaaliohjaaja Hannele Hauta-aho / Irtisanoutuminen

Valinta Järvi-Pohjanmaan perusturvan puheterapeutin vakituiseen toimeen

Kotihoidon psykiatrisen sairaanhoitajan sisäinen siirto sosiaalipalveluiden psykiatrisen sairaanhoitajan toimeen

Valinta terveydenhoitjan toimeen

Sairaanhoitaja Arja Niemitalon nimittäminen kiirevastaanoton sairaanhoitajan toimeen

Valinnat sairaanhoitajan/terveydenhoitajan toimeen

Valinta kotihoidon sairaanhoitajan toimeen

Järvi-Pohjanmaan vammaisneuvoston nimeäminen valtuustokaudelle 2017-2021

Järvi-Pohjanmaan vanhusneuvoston nimeäminen valtuustokaudelle 2017-2021

Valinta kehitysvammaisten autetun asumisyksikökkö hoitokoti Tuulikellon vakinaiseen hoitajan toimeen Vimpeliin

Fysioterapeutti Hannele Toppinen / Irtisanoutuminen

Valinta perheneuvolan psykologin vakituiseen toimeen

Peruspalvelujohtajan virkatehtävien osittainen hoitaminen ajalla 1.9.-31.12.2017