Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta toimii Alajärven kaupungin organisaatiossa, joka toimii vastuukuntana. Lautakunta kuuluu Alajärven kaupungin organisaatioon ja toimii valtuuston toimikauden mukaisesti. Sivistyslautakunnassa on 7 jäsentä. Alajärven kaupunki nimeää lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi Vimpelin kunnalla on yksi edustaja puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Vimpelin kunnan organisaatiossa on kunnan oma tilaajalautakunta.

Sivistyslautakunnan kokoonpano (Kvalt 5.6.2017 § 55)

Varsinainen jäsen
Juha Hauta-aho, pj.
Tuomo Tallbacka, vpj.
Aino-Maija Ojala
Keijo Pesu
Ulla Aninko-Rajala
Heikki Honko
Vimpelin kunnan edustaja (puhe- ja läsnäolo-oikeus)