Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta toimii Alajärven kaupungin organisaatiossa, joka toimii vastuukuntana. Lautakunta kuuluu Alajärven kaupungin organisaatioon ja toimii valtuuston toimikauden mukaisesti. Sivistyslautakunnassa on 7 jäsentä. Alajärven kaupunki nimeää lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi Vimpelin kunnalla on yksi edustaja puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Vimpelin kunnan organisaatiossa on kunnan oma tilaajalautakunta.

Sivistyslautakunnan kokoonpano (Kvalt 5.6.2017 § 55)

Varsinainen jäsen
Juha Hauta-aho, pj.
juha.hauta-aho(at)hotmail.com

Tuomo Tallbacka, vpj.
tutall(at)japo.fi

Aino-Maija Ojala

Keijo Pesu
keijo.pesu(at)japo.fi

Ulla Aninko-Rajala
ulla.aninko-rajala(at)japo.fi

Heikki Honko
hehonko(at)japo.fi

Vimpelin kunnan edustaja (puhe- ja läsnäolo-oikeus):
Hannu Takala