Sivistystoimialan viranhaltijapäätökset

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

 

Kirjastotoimenjohtajan viranhaltijapäätös 27.11.2017 § 12, Vimpelin omatoimikirjaston aukioloajat

Kirjastotoimenjohtajan viranhaltijapäätös 18.12.2017 § 13, Vimpelin kirjaston aukioloajat joulun aikaan

Kirjastotoimenjohtajan viranhaltijapäätös 18.12.2017 § 14, Alajärven kirjastoauton liikennöintiaikataulu 1.1.2018 alkaen

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös 18.12.2017 § 127, Uimahallin kahvio-/kassapalvelujen määräaikainen osa-aikainen työntekijä ajalle 1.1.2017-31.12.2019

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös 18.12.2017 § 126, Uimahallin kahvio-/kassapalvelujen määräaikainen työntekijä ajalle 1.1.2017-31.12.2019

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös 18.12.2017 § 125, Uimahallin kahvio-/kassapalvelujen määräaikainen työntekijä ajalle 1.1.2017-31.12.2019