Sivistystoimialan viranhaltijapäätökset

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista §

Kirjastotoimenjohtajan viranhaltijapäätös 6.6.2018 § 9, Vimpelin kirjaston aukioloajan muutos kesällä 2018

Varhaiskasvatuspäällikön viranhaltijapäätös 8.6.2018 § 13, Lastantarhaopettajan sijaisen valinta 6.8.2018-13.1.2019, Myllyvainion päiväkoti

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös 11.6.2018 § 48 Perusopetuksen erityisopettajan sijaisuus 13.8.2018-1.6.2019, Ylikylän ja Alakylän koulut

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös 12.6.2018 § 49, Perusopetuksen tuntiopettaja (englanti) 13.8.2018-1.6.2019, Vimpelin yhteiskoulu

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös 12.6.2018 § 50, Perusopetuksen lehtorin (matematiikka ja tietojenkäsittely) määräaikainen sijaisuus 13.8.2018-31.1.2019, Alajärven yläkoulu

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös 12.6.2018 § 51, Perusopetuksen tuntiopettaja (matemaattiset aineet) 13.8.2018-1.6.2019, Alajärven yläkoulu

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös 12.6.2018 § 52, Perusopetuksen tuntiopettaja (Jopo- vastaavana toimiminen, Jopo-opetus, kuvataide) 13.8.2018-1.6.2018, Alajärven yläkoulu

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös 12.6.2018 § 54, Vimpelin yhteiskoulun käsityön ja teknisen työn  tuntiopettajan sijaisuus 13.8.-21.12.2018

Musiikkiopiston vs. rehtorin viranhaltijapäätös 14.6.2018 § 1, Kevään 2018 oppilasvalinnat

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös 19.6.2018 § 55, Perusopetuksen tuntiopettajan (englannin kielikylpy) 13.8.2018-1.6.2018 alakoulut ja varhaiskasvatus

Sivistystoimenjohtajan viranhalltijapäätös 19.6.2018 § 56, Perusopetuksen tuntiopettaja (englannin kielikylpy) 13.8.2018-1.6.2019 alakoulut ja varhaiskasvatus

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös 19.6.2018 § 57, Eron myöntäminen lastentarhaopettajan toimesta

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös 19.6.2018 § 58, Lukion ja perusopetuksen tuntiopettaja (matematiikka, fysiikka) 13.8.2018-1.6.2019, Vimpelin ja Alajärven lukiot ja Vimpelin yhteiskoulu

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös 20.6.2018 § 60, Perusopetuksen luokanopettajan viransijaisuus 13.8.2018-1.6.2018

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös 20.6.2018 § 61, Perusopetuksn tuntiopettaja (luokanopetus) 13.8.2018-1.6.2019, Ylikylän, Usikylän ja Myllykankaan koulut

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös 21.6.2018 § 63, Perusopetuksen määräaikainen tuntiopettaja(äidinkieli ja kirjallisuus) 13.8.-21.12.2018, Alajärven yläkoulu