Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän yhteinen virka

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on uudelleen haettavana 31.1.2020 mennessä aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän yhteinen virka 1.3.2020 alkaen tai sopimuksen mukaisesti.

Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista sekä Vimpelin ja Lappajärven kunnista (asukasluku n. 16 000). Haemme sosiaali- ja perhekeskukseen aikuissosiaalityöhön ja vammaispalveluihin sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan 1.3.2020 alkaen tai sopimuksen mukaisesti. Pätevien hakijoiden puuttuessa  tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti sosiaaliohjaajan pätevyyden omaavalla henkilöllä. Viransijaisuuden kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaaliohjaajan pätevyys.

Sosiaalityöntekijän tehtävään aikuissosiaalityössä kuuluvat palvelutarpeen arvioinnit, pitkäaikaistyöttömien tilanteiden arviointi yhdessä muiden tahojen kanssa, aktivointityö ja harkinnanvaraisen toimeentulotukipäätösten tekeminen. Vammaispalveluissa tehtävään sisältyy erityishuolto-, vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö (palvelutarve, palvelusuunnitelmat, päätöksenteko, yhteistyö eri sidosryhmien kanssa).  Työn osittaisen liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Tehtävään annetaan perehdytys ja tukena on kokenut tiimi.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Edellytämme lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sosiaalityön työkokemusta, lakien tuntemusta sekä itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelyotetta.

Palkkaus on kilpailukykyinen perustuen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen sijaisuuden vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tiedusteluihin vastaa: aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Merja Mäkitalo p. 044 2970 231.

Hakemukset on toimitettava 31.1.2020 klo 16.00 mennessä  sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Alajärvi 10.1.2020 Perusturvalautakunta