Alajärven kaupungin nuorten työllistämistuki yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille työnantajille (toiminta-aika 4.5.–31.8.2020)

Alajärven kaupunki maksaa Alajärvellä toimiville yrityksille, yhdistyksille tai yksityisille työnantajille nuorten kesätyöllistämistukea. Tukea maksetaan 15–22-vuotiaasta nuoresta, jonka kotikunta on Alajärvi.

Kesätyötukea maksetaan avustuksena työnantajalle 70 euroa/viikko enintään neljän viikon ajalta (enintään 280 euroa/henkilö) ja enintään viidelle työntekijälle/työnantaja. Tuen saadakseen työnantajan on maksettava työntekijälle palkkaa vähintään 180 euroa/viikko (+ työnantajakulut). Työnantajan on otettava työntekijälle lakisääteinen tapaturmavakuutus ennen työsuhteen alkua ja työnantaja on velvollinen antamaan kesätyöntekijälle työtodistuksen työsuhteesta.

Tuen hakeminen ja maksaminen:
Tukea haetaan täyttämällä Kesätyösopimuslomake (Huom! kesätyösopimus ei korvaa normaalia työsopimusta) yhdessä nuoren kanssa ennen työsuhteen alkamista. Kesätyön päättymisen jälkeen työnantaja toimittaa Kesätyösopimuksen ja Tilityslomakkeen Alajärven kaupungin yhteyshenkilölle 18.9.2020 mennessä. Tilityslomakkeen liiteenä on oltava kopio palkkaerittelystä tai muu todiste, josta selviää maksetun palkan määrä.

Tuki myönnetään lomakkeiden saapumisjärjestyksessä niin kauan kun määrärahaa riittää.

Kesätyösopimuslomake ja tillityslomake löytyvät Alajärven kaupungin kotisivuilta kohdasta "Uutiset", Te-toimistosta, Ohjaamosta tai kaupungin yhteyshenkilöiltä.


Alajärven kaupungin yhteyshenkilöt:   
Työllisyyskoordinaattori Anna Nieminen, anna.nieminen@alajarvi.fi, puh. 040 756 0510
Henkilöstösihteeri Marja-Liisa Joensuu, marja-liisa.joensuu@alajarvi.fi, puh. 06 2412 2212, 040 617 5010.

Kesätyösopimus 2020               Tilityslomake, kesätyö