Alajärven kaupungin perusopetus ja varhaiskasvatus käynnistyvät 14.5.2020

Sosiaalisessa mediassa on käyty keskustelua siitä, voiko Alajärven kaupunki päättää itse koulujen avaamisesta.

Opetusministeriön ohjeistus asiassa on seuraava:
"Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa palataan 14.5. lähiopetukseen hallitusti ja turvallisuudesta tarkasti huolehtien. Terveysviranomaisten tiedon perusteella koulujen avaaminen on turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle.

Valmiuslain soveltamisen päätyttyä kunta ei enää voi luopua varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen järjestämisvastuusta, vaan varhaiskasvatusta ja perusopetusta tulee järjestää kuten ennen poikkeuksellisia järjestelyjä. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen turvalliseen järjestämiseen on kuitenkin annettu viranomaisten ohjeita, joita tulee noudattaa."

"Mikäli valmiuslain nojalla annettu soveltamisasetus ei ole voimassa, tulee opetus järjestää perusopetuslain mukaisesti. Kunnalla on perusopetuslain 4 §:n nojalla velvollisuus järjestää esi- ja perusopetusta. Perusopetus ja esiopetus ovat normaalioloissa lähiopetusta."

Eli Alajärvi ei voi itsenäisesti päättää esi- ja perusopetuksen järjestämisestä etäopetuksena. Kouluja ei myöskään voida sulkea tartuntatautilain perusteella, koska lain mukaiset edellytykset eivät täyty.

Lisätietoa tästä linkistä.