Oppilasvalinta

Musiikkiopiston oppilaaksi Alajärvellä ja Soinissa haetaan keväisin. Keväällä 2021 hakuaika on 27.4.–27.5.2021. 

Lisäksi syys- ja kevätlukukauden alkaessa voidaan tarvittaessa järjestää täydennyshaku niihin soittimiin, joihin on jäänyt tilaa.

Valintamenettelyyn kuuluu valintahaastattelu, jossa selvitetään hakijan tämänhetkiset edellytykset ja motivaatio aloittaa tavoitteellinen musiikin opiskelu. Haastattelun pohjalta tehdään arvio siitä, millä osastolla opinnot olisi tarkoituksenmukaista aloittaa. Haastattelussa keskustellaan hakijan kanssa myös pääsoitinvalinnasta sekä mahdollisista muista kiinnostavista soittimista. 

Muskarioppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ilman valintahaastatteluja. Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille. Tyypillisesti myös musiikkileikkikouluun on järjestetty lisähaku kevätkauden alussa. Muskarin vapaita paikkoja voi kysyä musiikkiopiston toimistosta ilmoittautumisaikojen ulkopuolellakin. 

Alajärven musiikkiopistolla opetettavien instrumenttien kirjo on laaja. Oheisella videolla kuullaan kevään 2020 etäopetusjärjestelyjen aikana kuvattu esimerkki viulunsoitosta.