Luottamuselimet

Kaupungin hallintoa ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä on kuntalaissa ja mm. valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä.

Hallintosääntö sisältää määräyksiä organisaatiosta, toimielinten tehtävistä, henkilöstöasioista ja kokousmenettelystä.