Luottamuselimet

Kaupungin hallintoa ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä on kuntalaissa, valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä sekä muissa johtosäännöissä, joiden avulla valtuusto voi mm. siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille ja viranhaltijoille.

Hallintosääntö sisältää määräyksiä organisaatiosta, toimielinten tehtävistä, henkilöstöasioista ja kokousmenettelystä.

Hallintosääntö (pdf)

Hallinnon järjestämiseksi valtuusto on hyväksynyt lisäksi muita johtosääntöjä, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toimivallasta ja tehtävistä.

Johtosäännöt
- Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan johtosääntö
- Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö
- Sivistyslautakunnan johtosääntö
- Teknisen lautakunnan johtosääntö