Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta, valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat, huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. Kaupunginhallitus edustaa kuntaa: käyttää kaupungin puhevaltaa ja tekee sen puolesta erilaisia oikeustoimia. Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty sen johtosäännössä. Kaupunginjohtaja esittelee kaupunginhallituksen päätettäväksi tulevat asiat.

Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat voivat osallistua kokouksiin. Heillä on kokouksissa puheoikeus.

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ovat nähtävillä internetissä.

Kaupunginhallituksen kokouksia ei yleisö voi seurata, mutta kaupunginhallituksen päätökset ovat pääsääntöisesti julkisia. Päätöksistä tiedotetaan tiedotusvälineille. Päätöksiä voi myös tiedustella hallintojohtaja Nina Pärssiseltä numerosta 040 757 0080  ja ne ovat nähtävissä myös nettisivuilla.
 

Kaupunginhallituksen jäsenet (Kvalt 5.6.2017 § 50)

Pj. Sari Palmu, (KESK)
sari.palmu(at)japo.fi

Ivpj. Turo Kalliomaa,  (SIN)
turo.kalliomaa(at)gmail.com

II vpj. Esko Rintamäki, (KESK)
esko.rintamaki(at)finnlamelli.fi

Marjo Vistiaho, (KESK)
marjo.vistiaho(at)gmail.com

Kuisma Kujala, (KESK)
kuisma.kujala(at)auto-osa.inet.fi

Jarmo Hänninen, (KESK)
jarmo.hanninen(at)japo.fi

Anne Matokangas, (PS)
annematokangas(at)gmail.com

Jukka Joensuu, (KOK)
jukka.joensuu(at)gmail.com

Aino Kanervikkoaho-Kataja, (KD)
musiken(at)japo.fi