Alajärven kaupungin vireillä olevat kaavat

 

Alajärven keskustan ja lähiympäristön osayleiskaava 2035

1. Vireilletulo ja OAS 17.4.2019

         - Kuulutus, 17.4.2019

        - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.9.2019

        - Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 20.11.2019

        - Kuulutus, yleisötilaisuus 20.11.2019

        - Asukaskysely, avoinna 13.11.-13.12.2019

2. Kaavaluonnosvaihe 3.3.-6.4.2021

         - Kuulutus 3.3.-6.4.2021

         - Kaavaluonnoskartta

         - Kaavaselostus

         - Liitteet:

Liite 1, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tark. 4.2.2021

Liite 2, Hulevesiselvitys

Liite 3, Luontoselvitys

Liite 4, Maisemaselvitys

Liite 5, Kaupallinen selvitys

Liite 6, Liikenneselvitys

Liite 7, Arkeologinen inventointi

Liite 8, Keskustan inventointi

Liite 9, Inventointiraportti

Liite 10, Arvoluokitustaulukko

Liite 11, Alimmat rakentamiskorkeudet

Liite 12. Rantamitoitus

Liite 13, Muistio viranomaistyöneuvottelu 5.2.2019

Liite 14, Muistio viranomaisneuvottelu 14.2.2019

Liite 15, Asukaskyselyn raportti 14.1.2021

 

Luoma-ahon teollisuusalueen asemakaavan muuttaminen ja laajentaminen, nähtävillä 19.2.-20.3.2020

        1. Kuulutus

        2. Asemakaavaluonnos

        3.Asemakaavaselostus

        Liite 1. Arkeologinen tarkkuusinventointi 2019

        Liite 2. Hulevesiselvitys

        Liite 3. Liikenneselvitys

        Liite 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

        Liite 5. Viranomaisneuvottelun muistio

 

 

Iso-Räyrinki Kirsinranta ranta-asemakaava

1. Vireilletulo ja OAS

2. Kaavaluonnosvaihe 3.3.-6.4.2021

 

 

 

 

Mustaniemen-Suninniemen alueen osayleiskaava ja Lehtimäen rantayleiskaavan muutos

 

 

Kaartusjärven ranta-asemakaava