Hankinnat

Alajärven kaupungin hankinnoissa noudatetaan avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatetta.

Hankinnat suoritetaan taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hankinnoissa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet ja pyrittävä ostajan kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimpaan lopputulokseen.

Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristövaikutukset otetaan hankinnoissa huomioon tarjoajan kelpoisuusehtoja ja hankinnan kohdetta määritetltäessä sekä tarjousten arviointikriteerinä. Hankinnoissa huomioidaan materiaalin kierrätys ja uudelleenkäyttö tuotteen elinkaaren lopussa.

Hankinta voidaan keskeyttää perustelusta syystä. Kaupungilla on oikeus hylätä tarjoukset vain perustellusta syystä.

Alajärven kaupungin hankintaohje (pdf)Perunatarjouspyyntö, sopimuskausi alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.8.2021. Tarjoukset tulee jättää 22.5.2019 klo 12.00 mennessä.