Talous

Kaupunginvaltuusto ylimpänä päätöksentekoelimenä päättää kaupungin strategiasta, palvelutasosta ja toiminnan keskeisistä tavoitteista ja osoittaa tarvittavat resurssit tavoitteiden toteuttamiseen.

Talousarvio ja -suunnitelma.

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023 sekä liitteet

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022 sekä liitteet

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021 sekä liitteet