Tiedotteita ja lomakkeita

Tällä sivulla julkaistaan sivistystoimen ajankohtaisia tiedotteita ja lomakkeita.

 

Toimistojen aukioloajat kesällä 2019

Koulutoimisto on suljettuna 1.7.-28.7.2019.

Varhaiskasvatustoimisto on suljettuna 8.7.-21.7.2019. Tuona aikana kiireellisissä varhaiskasvatuspaikan hakemiseen liittyvissä asioissa ota yhteys puh. 040-1893 603. Muina aikoina tavoittaa palveluohjauksen numerosta 040-1264 011.

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus. Lisätietoa Vardasta

 

Alajärven ja Vimpelin koulujen perusopetukseen lv. 2019-2020 tulevien 1. luokan oppilaiden sekä esikoululaisten tutustumistilaisuudet

 

Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanke päättyi 31.12.2018, hankkeen loppuraportti:

Loppuraportti ja suositukset jatkotoimenpiteeksi

Loppuraportin tiivistelmä

 

Lapsivaikutusten arviointi sivistystoimen toiminta- ja toimitilaverkkoselvityksen yhteydessä

Lisätietoja:

varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho p. 0400 - 178 604, hanna.luoma-aho@alajarvi.fi

 

Koulujen työajat lv. 2018-2019

Koulujen työajat lv. 2019-2020

 

Esikoulujen lukuvuoden aloitus- ja lopetusajankohdat vaihtelevat kouluittain.

Esikoulut alkavat kouluittain syksyllä 2019 seuraavasti:

 

Koulukuljetusstrategia

 

 

Sivistystoimen huoneistojen vuokrausehdot ja käyttöoikeus-hakemus löytyvät alla olevista linkeistä. Hakemukset palautetaan ko. koulujen rehtoreille.

Alajärven kaupungin sivistystoimen huoneistojen vuokrausehdot

Kouluhuoneistojen käyttöoikeus-hakemus