Tiedotteita ja lomakkeita

Tällä sivulla julkaistaan sivistystoimen ajankohtaisia tiedotteita ja lomakkeita.

 

Lapsivaikutusten arviointi sivistystoimen toiminta- ja toimitilaverkkoselvityksen yhteydessä

Lisätietoja:

varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho p. 0400 - 178 604, hanna.luoma-aho@alajarvi.fi

 

Koulujen työajat lv. 2018-2019

 

Esikoulujen lukuvuoden aloitus- ja lopetusajankohdat vaihtelevat kouluittain.

Lukuvuonna 2018-2019 esikoulut alkavat seuraavasti.

Paalijärven koulu 14.8.

Hoiskon koulu 14.8.

Myllykankaan koulu 15.8.

Paavolan koulu 20.8.

Taimelan koulu 20.8.

Uusikylän koulu 20.8.

Aapiskujan koulu/Rantakylän koulu 16.8.

 

Koulukuljetusstrategia

 

Sivistystoimen huoneistojen vuokrausehdot ja käyttöoikeus-hakemus löytyvät alla olevista linkeistä. Hakemukset palautetaan ko. koulujen rehtoreille.

Alajärven kaupungin sivistystoimen huoneistojen vuokrausehdot

Kouluhuoneistojen käyttöoikeus-hakemus