Tiedotteita ja lomakkeita

Tällä sivulla julkaistaan sivistystoimen ajankohtaisia tiedotteita ja lomakkeita

 

Tiedote kaksivuotisen esiopetuksen kokoilusta

 

Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan VARHAISKASVATUSPAIKAT ovat haettavana toimintakaudelle 1.8.2021-31.7.2022.

Paikkaa haetaan sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella, joka löytyy Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan nettisivuilta. Hakuaika päättyy 18.4.2021. Samassa yhteydessä haetaan paikkaa myös Mäntymäen päiväkodissa aloittavaan metsäryhmään. Lisätietoja metsäryhmästä on luettavissa Alajärven kaupungin nettisivuilta ”Varhaiskasvatus ja opetus”- osiosta ”Tiedotteita ja lomakkeita”- kohdasta.

Mahdolliseen kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun haetaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla.

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 17§). Varhaiskasvatuksessa jo olevien lasten osalta ei tarvita uusia hakemuksia. Mikäli halutaan vaihtaa hoitomuotoa tai –paikkaa, hakemus on täytettävä.

Lisätietoja palveluohjaajalta p. 040-126 4011, varhaiskasvatus.palveluohjaus@alajarvi.fi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAPAIKAT ja ESIOPPILAIDEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOPAIKAT ovat haettavana lukuvuodelle 2021-2022

Aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kerhotoimintaa järjestetään Alajärven ja Vimpelin alueella niissä kouluissa, joissa ryhmään tulee vähintään kuusi 1.-2.luokkalaista tai erityisen tuen piirissä olevaa oppilasta. Silloin kun mukana on esioppilaita, toiminta voidaan käynnistää jo, kun ryhmässä on viisi oppilasta.

Ilmoittautuminen tehdään Wilma-järjestelmän kautta 18.4.2021 mennessä. Ilmoittautumislomake löytyy Wilman etusivun yläpalkista menu-näppäimen alta ”lomakkeet”-kohdasta. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneet hakemukset huomioidaan vain, mikäli toimintaryhmissä on tilaa. Toimintaan sitoudutaan paikkaa haettaessa lukukaudeksi tai –vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoja varhaiskasvatuspäälliköltä p. 0400-178 604

Alajärvellä 1.4.2021

Alajärven sivistyspalvelut

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kesäkerho pienille koululaisille - Helpotusta kesäajan arjen järjestelyihin alajärveläisille lapsiperheille sekä Alajärvellä oleskeleville etätyöläisille ja kesäasukkaille

Asukkailta saadun palautteen perusteella pienten koululaisten loma-aikojen hoitojärjestelyt ovat aiheuttaneet huoltajille ongelmia. Tästä johtuen Alajärven kaupunki on päättänyt järjestää yhteistyössä Alajärven seurakunnan, Alajärven 4H-yhdistyksen ja Alajärven MLL:n kanssa maksuttoman kesäkerhon vuosina 2012-2014 syntyneille lapsille. Kerhoon osallistuville lapsille on päivittäin tarjolla monipuolista ohjattua toimintaa sekä lämmin ruoka.

Kerho kokoontuu Paavolan koulun pihapiirissä 7.6.2021-30.7.2021. Toimintaa järjestetään arkipäivisin klo 10-15. Kerholaiset hyödyntävät Paavolan koulun tiloja sekä lähiympäristön monipuolisia liikuntatiloja ja -alueita. Kerhon toiminnasta vastaavat sivistystoimen ja perusturvan työntekijät apunaan järjestöjen kerhonvetäjät sekä kesätöihin palkattavat paikalliset nuoret.

Kerhoon osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautuminen tapahtuu 14.5.2021 mennessä osoitteeseen kerhotoiminta@alajarvi.fi. Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi kerhoon osallistuvan lapsen nimi, osoite, ikä sekä osallistumispäivät. Lisäksi ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa mahdolliset erityisruokavaliot. Kerhoon voi osallistua perheen tarpeiden mukaan joko yksittäisinä päivinä tai eripituisina yhtenäisinä ajanjaksoina. Ilmoittautumiset ovat sitovia.

Kerhoon voivat osallistua myös vuonna 2011 tai aikaisemmin syntyneet vammaispalveluiden asiakkaat. Vammaispalveluiden asiakkaiden osalta toiminta-ajat määritellään yksilöllisesti.

Kerhoa järjestetään kokeiluluontoisesti kesällä 2021. Päätökset jatkosta tehdään kerhotoiminnasta saadun palautteen perusteella.

 

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho puh. 0400-178604

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metsäryhmä aloittaa toimintansa Alajärvellä

4-5- vuotiaille suunnattu metsäryhmä aloittaa toimintansa Mäntymäen päiväkodin yhteydessä elokuussa 2021. Toimintaan haetaan syksyn varhaiskasvatuspaikkojen haun yhteydessä.

Metsäryhmän toiminta-ajatus on, että varhaiskasvatussuunnitelman mukainen pedagogiikka viedään ulos lähiluontoa ja metsää hyödyntäen. Metsäryhmässä vietetään kiireetöntä ulkoilmaelämää säällä kuin säällä, retkeillen ja luontoa tutkien. Myös ruokailu ja päivälepo järjestetään pääosin ulkona, huonolla säällä käytössä on kota. Metsäryhmässä opetellaan luonnossa toimimista ja ympäristöä kunnioittavia taitoja. Lasten luonnonmukainen leikkipuisto on metsä, josta ryhmä ensisijaisesti löytää leikki- ja liikuntavälineensä.

Mikäli huoltajat toivovat lapsellensa paikkaa metsäryhmästä, tulee paikkaa hakea sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella 18.4.2021 mennessä. Toive metsäryhmään pääsystä merkitään hakemuksen ”lisätietoja”- kohtaan. Huoltajien on hyvä huomioida, että metsäryhmässä toimiminen edellyttää lapsilta ulkotoimintaan soveltuvia varusteita.

Lisätietoja palveluohjaajalta puh. 040-126 4011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut kunnat, joissa alkaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu syksyllä 2021.

Alajärven kaupunki ja Vimpelin kunta ovat mukana kokeilussa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla alueen 2016 syntyneillä lapsilla on mahdollisuus osallistua esiopetukseen jo syksyllä 2021. Alajärven kaupungin sivistystoimi ei ole vielä saanut tarkempia ohjeita viisivuotiaiden esiopetuksen toteuttamiseksi. Sivitystoimi tiedottaa asiakkaitaan heti käytännön asioiden selvittyä.

https://minedu.fi/-/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilukunnat-valittiin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus. 

Vardan ensimmäisessä vaiheessa siirrettiin tietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista 1.1.2019 alkaen. Lisätietoa täältä

Vardan toisessa vaiheessa tallennetaan tietoja lasten huoltajista 1.9.2019 alkaen. Lisätietoa täältä

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiedote erityisruokavaliokäytännöistä lasten ja nuorten ateriapalveluissa

 

Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanke päättyi 31.12.2018, hankkeen loppuraportti:

Loppuraportti ja suositukset jatkotoimenpiteeksi

Loppuraportin tiivistelmä

 

Lapsivaikutusten arviointi sivistystoimen toiminta- ja toimitilaverkkoselvityksen yhteydessä

Lisätietoja:

varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho p. 0400 - 178 604, hanna.luoma-aho@alajarvi.fi

Koulujen työajat lv. 2020-2021

Koulujen työajat lv. 2021-2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esikoulujen lukuvuoden aloitus- ja lopetusajankohdat vaihtelevat kouluittain.

Esikoulun aloituspäivät syksyllä v. 2021

Hoiskon koulu 11.8.2021

Alakylän koulu 11.8.2021

Paavolan koulu 16.8.2021

Taimelan koulu 11.8.2021

Aapiskujan koulu 16.8.2021

 

Koulukuljetusstrategia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sivistystoimen huoneistojen vuokrausehdot ja käyttöoikeus-hakemus löytyvät alla olevista linkeistä. Hakemukset palautetaan ko. koulujen rehtoreille.

Alajärven kaupungin sivistystoimen huoneistojen vuokrausehdot sekä liikuntatilojen käyttö- ja järjestyssäännöt

Alajärven Monitoimihallin, Pallohallin, Karhumajan ja Palotorin varaukset hoidetaan Alajärven uimahallin kahvio Aallottaren kautta, puh. 040 6433 145, uimahalli@alajarvi.fi

Kouluhuoneistojen käyttöoikeus-hakemus