Omatoimikirjasto

Omatoimikirjasto

ALAJÄRVEN JA LEHTIMÄEN OMATOIMIKIRJASTOT

Alajärven ja Lehtimäen kirjastoissa jatketaan aukioloaikoja omatoimiperiaatteella. Asiakkaat voivat käyttää kirjastoa myös silloin kun henkilökunta ei ole paikalla.

Omatoimiaika kirjastoissa on joka päivä klo 7 - 21.

Henkilökunta on paikalla kirjastoissa seuraavasti:
  Alajärvi: ma, ti, to klo 12 - 19 ja ke, pe klo 10 - 16
  Lehtimäki: ma klo 13 - 19 ja ke klo 10 - 16.

  • Omatoimikirjaston käyttöoikeus haetaan kirjallisesti. Päästäksesi kirjastoon omatoimiajalla tarvitset kirjastokortin ja henkilökohtaisen tunnusluvun, jonka saat kirjastosta.
  • Mikäli asiakkaan kirjastokortti on asiakasrekisterissä käyttökiellossa, sisään kirjautuminen omatoimiaikana ei onnistu.
  • Kimpasta varattua aineistoa voi lainata myös omatoimiajalla, mutta maksu suoritetaan henkilökunnan ollessa paikalla. Varauksen voi lainata vain sillä kirjastokortilla, jolla varaus on tehty.
  • Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan asioidessaan Alajärven kaupunginkirjaston käyttösääntöjä ja omatoimikirjaston käyttösääntöjä sekä ylläpitämään asioidessaan siisteyttä ja järjestystä. Kirjasto on yleinen tila, jossa noudatetaan järjestyslakia (612/2003). Kirjaston käyttösääntöjen ja järjestyslain rikkominen voivat johtaa määräaikaiseen omatoimikirjaston käytön estoon. Rikkomuksista tehdään tarvittaessa rikosilmoitus poliisille.
  • Kortilla ja tunnusluvulla pääsee sisään vain kortin haltija (lapset vanhempien seurassa). Sivullisia ei saa päästää omatoimiajalla   kirjastoon. Sisään kirjautunut asiakas on vastuussa mahdollisten mukanaan tulleiden käyttäytymisestä ja on korvausvelvollinen mahdollisista vahingoista. Alaikäisen asiakkaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa huoltaja.
  • Omatoimiaikana kirjastossa ei saa järjestää kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitettuja yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia, ellei näistä ole erikseen sovittu Alajärven kaupunginkirjaston kanssa.
  • Virkailija-aukioloajan päättyessä kaikkien kirjastossa sisällä olevien on poistuttava ulos ja kirjauduttava sisään. Omatoimiajan päätyttyä kirjaston tiloista on poistuttava viipymättä. Tilaan jääminen aiheuttaa hälytyksen. Jos asiakas aiheuttaa toiminnallaan hälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan hälytyksestä aiheutuneet kulut (40 €).
  • Asiakkaan on huolehdittava, että ulko-ovi menee lukkoon sekä sisään tultaessa että ulos poistuttaessa.
  • Omatoimikirjaston turvallisuutta valvotaan kulunvalvonnalla sekä tallentavalla kameravalvonnalla, jonka käytössä sovelletaan henkilötietolakia (523/1999).