Oppilasvalinta

Musiikkiopiston oppilaaksi Alajärvellä ja Soinissa haetaan keväisin. Keväällä 2021 hakuaika on 27.4.–27.5.2021. Hakemus tehdään verkkolomakkeella, joka avautuu aikanaan osoitteessa amo.eepos.fi -> hakeudu oppilaaksi. 

Lisäksi syys- ja kevätlukukauden alkaessa voidaan tarvittaessa järjestää täydennyshaku niihin soittimiin, joihin on jäänyt tilaa.

Valintamenettelyyn kuuluu valintahaastattelu, jossa selvitetään hakijan tämänhetkiset edellytykset ja motivaatio aloittaa tavoitteellinen musiikin opiskelu. Haastattelun pohjalta tehdään arvio siitä, millä osastolla opinnot olisi tarkoituksenmukaista aloittaa. Haastattelussa keskustellaan hakijan kanssa myös pääsoitinvalinnasta sekä mahdollisista muista kiinnostavista soittimista. Haastattelut pidetään touko-kesäkuun vaihteessa henkilökohtaisen aikataulun mukaan. 

Jo ennen haastatteluja on mahdollista käydä kokeilemassa erilaisia soittimia. Soitinkokeiluissa kyseisen soittimet opettajat opastavat soittimen käytössä henkilökohtaisen aikataulun mukaan. Soitinkokeiluun ei kuitenkaan ole pakko osallistua, mutta jos ei ole varma, millä soittimella haluaisi aloittaa, siinä on tilaisuus kokeilla.  Soitinkokeilut alkavat viikosta 15 eteenpäin. Niihin voi ilmoittautua musiikkiopiston oppilasportaalin kautta, osoite amo.eepos.fi -> Hakeudu oppilaaksi -> Soitinkokeilu Alajärvellä: Ilmoittaudu. Ilmoittautua voi myös ottamalla yhteyttä musiikkiopiston toimistoon koulusihteeri Anne-Mari Hautalaan. 

Muskarioppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ilman valintahaastatteluja. Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille.  Muskarin vapaita paikkoja voi kysyä musiikkiopiston toimistosta ilmoittautumisaikojen ulkopuolellakin. 

Alajärven musiikkiopistolla opetettavien instrumenttien kirjo on laaja. Oheisella videolla kuullaan kevään 2020 etäopetusjärjestelyjen aikana kuvattu esimerkki viulunsoitosta.