Varhaiskasvatus

*

Varhaiskasvatus on yksi keskeisistä lapsiperheiden käyttämistä palveluista. Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen, ja siihen osallistuukin suurin osa lapsista ennen koulun aloittamista. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa sekä mahdollistaa huoltajien osallistuminen työelämään tai opiskeluun. Varhaiskasvatus on tärkeä osa lapsen oppimispolkua ja sen järjestämisestä vastaa Alajärven sivistyspalvelut. 

Alueella on käytössä 1.8.2017 alkaen varhaiskasvatuslain velvoittama uusi paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Se pohjautuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan hoitopaikassa lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma kolmen kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta.

Alajärvellä varhaiskasvatusta järjestetään Myllyvainion, Mäntymäen, Käpälämäen ja Koulumäen päiväkodeissa sekä Peukaloisen ryhmiksessä. Lisäksi alueella työskentelee 12 perhepäivähoitajaa. Avointa varhaiskasvatusta järjestetään Pähkinässä.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona voi olla yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli, mutta tällä hetkellä Alajärvellä ei toimi yksityisiä perhepäivähoitajia.

Alajärven kaupunki järjestää myös Vimpelin varhaiskasvatuspalvelut. Vimpelissä toimii Metsätarhan päiväkoti ja kaksi perhepäivähoitajaa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) työskentelee varhaiskasvatuksen yksiköissä.

Alajärven varhaiskasvatuksessa on käytössä henkilökunnan työajan ja lasten hoitoaikojen mobiiliseurantajärjestelmä Päikky. Huoltajat ilmoittavat lastensa hoitopäivät ja poissaolot sähköisesti Päikyn kautta.

Lisätietoa ja ohjeita varhaiskasvatuksen käytännöistä löytyy Varhaiskasvatuksen ABC- oppaasta.

Sähköinen varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot