Yleistä

Alajärven musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetusta musiikissa laajan oppimäärän mukaisesti. Musiikkiopistossa toimii musiikkileikkikoulu, musiikin perustaso, musiikkiopistotaso sekä aikuisosasto. Musiikkiopistolla on myös avoin osasto. Toimialueeseen kuuluvat Alajärvi, Kurikka ja Soini.

Opetus alkaa elokuun puolivälissä ja päättyy toukokuun loppupuolella. Opetus tapahtuu pääosin iltaisin. Syys- ja talvilomat pidetään samoihin aikoihin kuin koulujen lomat.

 

Opintojen aloittamisikä ja soittimen valinta

Tavallisin aloittamisikä on 7-9 vuotta. Joistakin soittimista on saatavissa eri kokoja, joten opinnot voi silloin aloittaa jo noin 6-vuotiaana (esim. viulu, sello). Musiikkiopiston valintakokeeseen voivat tulla jo alle kouluikäiset lapset.

Monissa soittimissa (esim. kontrabasso, tuuba ja saksofoni) sopivin aloittamisikä on kuitenkin yli 10-vuotiaana. Urkujen soiton opiskelu on luontevinta aloittaa sen jälkeen, kun oppilas on jo tehnyt vähintään kaksi opintokokonaisuutta piano pääinstrumenttina. Lauluopinnot voidaan aloittaa äänenmurroksen jälkeen eli noin 16-17-vuotiaana.

Oppilaitoksella on rajoitetusti lainattavia soittimia, joita voi kysyä opintojen alkaessa. Soittimen kunnossapitämistä varten peritään lainaajalta soitinvuokra.


Konserttitoiminta ja esiintymiset

Musiikin opiskelun tavoitteiden ja erityisesti esiintymistottumuksen saavuttamiseksi oppilaille pyritään antamaan riittävästi mahdollisuuksia musiikin esittämiseen. Säännöllisesti toistuvat musiikkiopiston ja toimialueen kuntien järjestämät musiikkitilaisuudet, musiikki-illat, oppilaskonsertit ja hoivakotivierailut jne. antavat tähän mahdollisuuden.

On suotavaa, että oppilaat osallistuvat oppilaskonsertteihin myös kuulijoina. On myös tärkeää, että oppilaan kotiväki ja tuttavat ovat seuraamassa oppilaan esiintymistä.


Musiikkiopiston hallinto

Alajärven musiikkiopisto on lakisääteistä valtionosuutta saava, kolmen kunnan alueella toimiva taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikinopetusta tarjoava musiikkiopisto.  Alajärven musiikkiopisto on Alajärven kaupungin ylläpitämä vuonna 1979 perustettu oppilaitos. Musiikkiopiston toiminta-alueeseen kuuluu Alajärven kaupungin lisäksi Soinin kunta (vuodesta 1985) ja Kurikan kaupunki, jossa sijaitseva Jalasjärven toimipiste liittyi oppilaitokseen jo vuonna 1997 ja Kurikka vuodesta 2016.

Hallinnollisesti musiikkiopisto kuuluu Alajärven sivistyslautakunnan alaisuuteen. Lisäksi musiikkiopistolla on oma johtokunta, joka koostuu kaikkien kolmen toiminta-alueeseen kuuluvan kunnan edustajista. Osakaskunnat ovat sopineet oppilaitoksen toiminnan järjestämisestä, kustannusten jaosta sekä hallinnosta erillisellä sopimuksella.


Oppilastukiyhdistystoiminta

Alajärven musiikkiopiston toimipisteissä järjestetään vapaaehtoista oppilastukitoimintaa, jonka tarkoitus on ylläpitää ja kehittää oppilaitoksen ja kotien välistä yhteistoimintaa. Toiminnasta vastaa Järvipohjanmaan musiikkiyhdistys ry. Tukiyhdistykset järjestävät tarjoiluja musiikkiopiston konsertteihin sekä pitävät myyjäisiä ja arpajaisia stipendirahaston kartuttamiseksi.