Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategia 2019–2025 on valmistunut

Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategia 2019–2025 on valmistunut - Alajärven ja Lappajärven yhteinen infotilaisuus 14.11. Villa Väinölässä Alajärvellä.

Etelä-Pohjanmaan päivitetty kulttuuristrategia vuosille 2019–2025, Etelä-Pohjanmaa − Jotakin parempaa, on valmistunut. Strategiaprosessi on saatu päätökseen, ja strategian julkaisuseminaari oli Seinäjoella viime viikon torstaina. Nyt alkaa kulttuuristrategian jalkautus, ja strategian toimeenpanemiseksi Etelä-Pohjanmaan liitto järjestää eri puolilla maakuntaa yhteistyössä kuntien kanssa infotilaisuuksia, joissa esitellään uutta strategiaa, keskustellaan toimenpiteistä toteutukselle ja kerrotaan rahoitusmahdollisuuksista.

Alajärven ja Lappajärven yhteinen tilaisuus on Villa Väinölässä Alajärvellä to 14.11.2019 klo 18.00. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Mukana tilaisuudessa ovat Etelä-Pohjanmaan liitto, Leader Aisapari ja Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto. Tilaisuuden avaa kaupunginjohtaja Vesa Koivunen ja Lappajärven terveiset tuo vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela.

”Strategiatyönprosessi on ollut hyvin osallistava ja innostava. Maakunnan kuntia ja kulttuuritoimijoita on kuultu monin tavoin. Päivitystyön pohjaksi liiton kulttuurin tehtäväalue toteutti maakunnassa kulttuurin kuntakierroksen ja vieraili kaikissa maakunnan kunnissa. Keskustelun aiheina olivat strategian sisällöt ja kuntien toiveet niihin sekä kuntien erityispiirteet, joita on nyt nostettu aikaisempaa laajemmin strategiassa esille”, kertoo kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja. ”Näkemyksiä kulttuuristrategian sisältöön koottiin myös työpajoissa, kaikille avoimella nettikyselyllä ja kuntien lausuntojen kautta.”

Kulttuuristrategian perustana on kuvaus Etelä-Pohjanmaan kulttuurin toimintaympäristöstä ja kuntien erityispiirteistä. Visio kertoo maakunnan yhteisen tavoitteen ja toivotun kulttuurialan tulevaisuudenkuvan vuonna 2025. Kehittämisen kulmakivet vuosille 2019–2025 kertovat, mihin asioihin erityisesti panostetaan alueen kulttuurin edistämisessä ja kehittämisessä seuraavien vuosien aikana. ”Kulmakivet perustuvat nykyisiin vahvuuksiin ja tulevaisuuden tarpeiden ennakointiin. Kehittämisen kulmakiviä on strategiassa neljä: yhteistyö, hyvinvointi, liiketoiminta ja kansainvälisyys sekä läpileikkaavana teemana kestävä kehitys. Strategiassa on tuotu esille myös kaikessa kehittämisessä huomioitavat megatrendit, kansallisen kulttuuripolitiikan keskeiset suuntaviivat ja maakunnan kehittämiseen liittyvät asiakirjat”, toteaa kehittämissuunnittelija Tuija Ahola.

Liitto haastaa kaikki kulttuurin kehittämisestä kiinnostuneet mukaan tilaisuuksiin ja kulttuuristrategian toteutukseen yhteisen hyvän aikaansaamiseksi.

Lisätietoja:
Marjatta Eväsoja, kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja, 040 529 6046
Tuija Ahola, kehittämissuunnittelija, 050 537 8071