Ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 19/0110/2 valitukseen ojitusta koskevassa vesitalousasiassa.

Hallinto-oikeus kumoaa Alajärven kaupungin teknisen lautakunnan päätöksen (21.9.2017 § 89) ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi teknisessä lautakunnassa. Päätös on luettavissa Alajärven kaupungin ilmoitustaulun hoitajan luona nähtävänä oloaikana 9.5. – 6.6.2019, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi.

Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella korkeimmalta hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Alajärven kaupunginhallitus