Ilmoitus/ Lupahakemus eläinsuojan laajentamiseksi

Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus, joka koskee olemassa olevaa eläinsuojan laajennusta Alajärven kaupungin Möksyn kylässä.

Hakija:
Raimo ja Mervi Kantonen

Toiminta:
Tilalla on nykyisin 51 lypsylehmää, 33 12 kk:n ikäistä hiehoa ja 15 kpl alle 6 kk: ikäistä vasikkaa. Laajennuksen jälkeen tilalle tulee 142 lypsylehmää 68 yli 12 kk hieholle, 40 6-12 kk ikäiselle hieholle ja 34 alle 6 kk ikäiselle vasikalle.

Asiakirjat:
Ilmoitus liitteineen on nähtävillä 25.6.2019 – 25.7.2019 Alajärven kaupungin pääkirjastossa, osoitteessa Kirkkotie 7, 62900 Alajärvi.

Muistutukset:
Lupahakemuksesta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena 25.7.2019 klo 15.00 mennessä osoitettuna Alajärven tekninen lautakunta, osoitteella Koulupolku 4, 62900 Alajärvi.

Lisätietoja antaa ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044 297 0364, kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi.