Alajärven musiikkiopisto tiedottaa

Uusia valinnaiskursseja tarjolla

  •  Musiikkiteknologia : kokoontuu maanantaisin 1.2.–22.3.21 (7 kertaa) klo 18–19 koulukeskuksen musiikkiluokassa, opettajana Urmas Peräsalo.

    Musiikkiteknologian kurssilla perehdytään tietokoneen mahdollisuuksiin musiikin tekemisen apuvälineenä. Ohjelmina käytetään muiden muassa seuraavia: MuseScore (nuotinnusohjelma) ja BandLab (äänitysohjelma tietokoneella ja puhelimessa). Kurssilla on mahdollisuus tutustua myös äänentoistolaitteisiin ja miksaukseen. 
    Edeltävä osaaminen: Kurssi sopii instrumentista riippumatta kaikille musiikkiopiston oppilaille, joilla on Muha 1 -opinnot joko parhaillaan menossa tai jo aiemmin suoritettuna (tai muut vastaavat opinnot).
     

  • Laulukuoro: kokoontuu perjantaisin klo 17.00–18.00,  alakerran muskariluokassa, opettajana Eeva-Liisa Kolonen (puh. 045 1340972). Mukaan voi vielä tulla kevään mittaan. 

 

 

 

Musiikkiopisto palasi lähiopetukseen 18.1.2021 lukien

Järvi-Pohjanmaan pandemiaryhmän linjausten mukaisesti musiikkiopisto palasi lähiopetukseen 18.1.2021 lukien. Lähiopetuksessa noudatetaan hygieniaohjeita tarkasti. Maskeja käytetään niin kuin kouluissakin. Oireisena ei saa tulla paikalle, mutta siinä tapauksessa tunteja voi pitää etäyhteyksin. . 

Yleiset menettelyt tartuntatautitilanteen johdosta

Opetushallituksen ohjeistusten mukaisesti musiikkiopiston opetus jatkuu  taiteen perusopetusta koskevan lain ja oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti. Opetusjärjestelyissä otetaan huomioon tartuntatautitilanteen jatkuminen ja viranomaisten ohjeet. Toiminnassa vältetään turhia lähikontakteja ja noudatetaan hyvää hygieniaa. Muha-ryhmiä on perustettu normaalia useampia, jotta ryhmien koko saadaan pidettyä riittävän pienenä. 

Lähiopetukseen tai muuhunkaan oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan ei saa osallistua oireisena. Opettajat eivät anna lähiopetusta oireileville oppilaille, vaan ohjaavat heidät kotiin. Taiteen perusopetusta voidaan antaa myös lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla kuten etäopetuksena tarpeiden ja tilanteiden mukaisesti. Jos siis instrumenttiopetuksen oppilaalla tai opettajalla on flunssaoireita tms., mutta hän niistä huolimatta pystyy työskentelemään, siirrytään etäopetukseen. 

Riskiryhmiin kuuluvien opetus siirretään etäopetukseksi heti, kun siihen aihetta ilmenee. Varaudutaan siihen, että opetus kaikkineen voidaan joutua järjestämään uudelleen lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla epidemiatilanteen muutoksen takia. 

Ks. Opetushallituksen ohjeistus 7.8.2020 kokonaisuudessaan: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/taiteen-perusopetuksen-jarjestaminen-182020-alkaen . Opetushallitus suosittelee maskien käyttöä taiteen perusopetuksessa samalla tavalla kuin muissa koulutusmuodoissa. 

Alajärven kaupungin sivistystoimen ohjeistus 28.8.2020

 

 

Syyskauden 2020 tiedote

Yhteystiedot, loma-ajat, musiikin hahmotusopintojen yms. opetusryhmät ja -ajat sekä ilmoittautumisohje, orkesterit, yms. sekä vapaasti valittavat kurssit, oppilaskonsertit, koronaohjeet sekä Järvi-Pohjanmaan musiikkiyhdistyksen esittely löytyvät tiedotteesta. 

Musiikkileikkikoulu

Joissakin musiikkileikkikoulun ryhmissä on vielä vapaita paikkoja. Niistä voi tiedustella musiikkiopiston koulusihteeriltä.  Musiikkileikkikoulun ryhmien aikataulu on saatavissa tästä.

Loma-ajat

Syysloma pidetään 12.–16.10.2020. Syyslukukausi päättyy 18.12.2020. Kevätlukukausi alkaa torstaina 7.1.2021, talviloma pidetään 1.–5.3. ja opetus päättyy perjantaihin 28.5.2021 mennessä. 

Etäopetusta koskenut kysely keväällä 2020

Alajärven musiikkiopisto teki etäopetusta koskeneen kyselyn viikolla 20. Kysely kohdistettiin oppilaiden huoltajille ja niille oppilaille, joiden sähköposti on talletettu oppilasrekisteriin. Vastauksia saatiin kaikkiaan 169. Kiitokset kaikille vastanneille!  Käytämme saatuja palautteita toimintamme kehittämiseen.

Vaikka lähiopetus toki on monessa mielessä antoisampaa kuin etäopetus, monet vastaajat raportoivat myös etäopetuksen tuomista eduista, kuten aikataulujen laadinnan joustavoitumisesta ja matkoihin kuluvan ajan säästämisestä. Etäopetusjakson aikana karttuneita kokemuksia voidaan käyttää hyväksi myös normaaliaikojen opetuksessa monin tavoin. 

Kysymykseen, miten hyvin opinnot ovat vastanneet tavoitteita, saatiin 164 vastausta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan asiaa viisiportaisella asteikolla, jossa 1 tarkoitti "ei ole vastannut lainkaan" ja 5 "on vastannut oikein hyvin. " Vastaajista yli 76 prosenttia vastasi joko numerolla 4 tai 5. Vastausten jakauma on  graafisena esityksenä

Valitettavasti kaikkien kohdalla etäopetusta ei pystytty järjestämään. Esimerkiksi urkuopetus jouduttiin keskeyttämään kokonaan seurakuntien suljettua valtakunnallisten rajoitusmääräysten perusteella tilansa. Musiikkiopiston johtokunta on päättänyt, että niissä tapauksissa, joissa etäopetusta ei pystytty järjestämään, lukukausimaksuja voidaan vastaavasti huojentaa. 

Kuljetusluvat

Mikäli musiikkiopiston ohjelman vuoksi henkilökunnan on tarpeen kuljettaa oppilaita esimerkiksi hoivakotivierailuja varten, tarvitaan asianmukaiset kuljetusluvat. Kuljettaminen tapahtuu aina kulloisenkin kuljettajan vastuulla. Kuljetuslupalomake on saatavissa tästä linkistä tai musiikkiopiston toimistolta. Jos lupaa ei ole, oppilas itse tai hänen huoltajansa vastaa oppilaan kuljettamisesta kyseiselle paikalle. 

 

Suojele kuuloasi!

Musiikkia harrastavilla on erityinen syy suojella kuuloaan. Lue lisää kuulon suojelusta Kuuloliiton sivuilta

 

Musiikkiopiston aloitussivulle