Opiskelu musiikkiopistossa

Opiskelu musiikkiopistossa

Kaikkien oppilaiden opiskelu on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Oman soittimen soittotunnit ovat pääosin yksilöopetusta. Solististen opintojen lisäksi oppilaat osallistuvat yhteismusisointiin (orkesterit, kuorolaulu, kamarimusiikki, säestystehtävät). Tunneilla ohjataan myös harjoitteluun. Soittotuntien ohella tapahtuva itsenäinen harjoittelu on keskeistä edistymisen kannalta. Itsenäisen harjoittelun osuus kasvaa vähitellen opintojen edetessä. 

Soittotuntien lisäksi oppilaat osallistuvat musiikin perusteiden (hahmotusaineiden) opetukseen. Näitä ovat musiikin teoria ja säveltapailu, musiikkitieto ja harmoniaoppi. Opetus näissä aineissa on ryhmäopetusta. Oppilas antaa näytöt osaamisestaan edetäkseen seuraavalle tasolle. 

Syyskaudella 2018 aloittavat oppilaat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Jatkavat oppilaat voivat suorittaa opintojaan vanhan opetussuunnitelman mukaan siirtymäkauden ajan (enintään 31.7.2021 saakka). Vanhan opetussuunnitelman mukaan oppilaat tekevät 2–3 vuoden välein tasosuorituksen (1/3, 2/3, 3/3 ja I) solistisessa pääaineessa. Uuden opetussuunnitelman mukaan instrumenttiopintojen näytöt annetaan tasosuorituksia joustavammin tavoin.  Uuden opetussuunnitelman myötä käyttöön on otettu myös opintojen tavoitteenasettelua ja arviointia jäsentävät tavoitetaulut.  

Opetussuunnitelma 1.8.2018 lukien

Opinto-opas, päivitetty 22.8.2018

Ryhmäaineiden opetusajat lukuvuonna 2019-2020 

Järjestyssäännöt